Jak jsem před časem slíbil, provedl jsem srovnávací test obrazové kvality ČT1 a TV Nova v rámci ostrého vysílání multiplexu ČRa (mux A). Pro možnost přesného srovnání jsem vzal jako základ totožné reklamy vysílané v rozmezí jednoho dne na obou TV stanicích. Ze záznamu ve formátu ts jsem v ProjectX demuxoval reklamní bloky. Pomocí Womble MPEG Video Wizard jsem si v totožných reklamách našel totožný záběr a uložil si ho jako bmp. Ten jsem následně otevřel v Adobe Photoshop, kde jsem oba původní bmp (z ČT1 a z Novy) jednak uložil jako jpg v maximální kvalitě a jednak jsem z původních bmp udělal montáž, kde levá část obrazu pochází z ČT1 a pravá z Novy. Výsledné obrázky vypadají takto:

Zdrojové obrázky: ČT1 a Nova

Zdrojové obrázky: ČT1 a Nova

Zdrojové obrázky: ČT1 a Nova

Zdrojové obrázky: ČT1 a Nova

Zdrojové obrázky: ČT1 a Nova

Myslím, že je patrné, že Nova skutečně svoje vysílání odbavuje nějakým horším způsobem, než ČT. Zároveň se na mizerném zdrojovém materiálu podepisuje i nižší datový tok (video u Novy je prakticky fixně na 3,7 Mbps, zatímco u ČT1, ČT2 a ČT24 se díky statistickému multiplexování dostane čas od času přes 4 Mbps).